Monthly Archives: December 2017

Xem camera YooSee trên máy tính

Xem camera IP wifi YooSee trên máy tính phiên bản mới

YooSee có rất nhiều thay đổi trong các phiên bản nâng cấp phần sụn, nâng cấp ứng dụng (app) và phần mềm CMS Client dành cho Windows PC. Các thao tác cài đặt và kết nối camera YooSee được chuẩn hóa tốt hơn. Hiện tại đã có hướng dẫn hoàn thiện sử dụng phần mềm […]

error: www.CameraYooSee.com