Demo trực tuyến (thời gian thực) Camera YooSee YS900 1.0Megapixel (HD 7200P). Hỗ trợ các trình duyệt thông  dụng: Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox, Opera, Safari… Hoạt động tốt nhất trên trình duyệt Cốc Cốc và Google Chrome. Hỗ trợ PC/MacOS/iOS/Android/Windows Phone

Vui lòng đợi 15 – 30 giây để kết nối đến camera.

[hdwplayer id=4]

>>> Xem Demo online Camera YooSee YS130 ngoài trời

>>> Xem Demo online Camera YooSee YS1400/YS1500/YS1600

error: www.CameraYooSee.com