Tag Archives: không thể xem lại video yoosee

Lỗi không xem lại được video YooSee

Không thể xem lại video camera YooSee

Không thể xem lại video camera YooSee Từ sau 01/06/2019, YooSee thực hiện nâng cấp đồng loạt phần “sụn” và app (ứng dụng) để phục vụ chức năng ghi hình đám mây (còn gọi là cloud storage). Phiên bản thử nghiệm được áp dụng trên Android, tuy nhiên chức năng này CHƯA HOÀN THIỆN, gây […]

error: www.CameraYooSee.com