Tag Archives: pin wifi

Bộ lưu điện Camera

Pin lưu điện Camera wifi YooSee. Lưu điện liên tục 5 giờ khi mất điện. Giá bán 220.000 VNĐ

Pin lưu điện 12V 22Wh cho Camera YooSee và bộ phát Wifi và Modem internet khi mất điện Khi mất điện, ưu tiên hàng đầu của bạn chính là CAMERA PHẢI HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC +  KHÔNG ĐƯỢC MẤT INTERNET VÀ WIFI! Bộ Pin lưu điện (Battery Backup) SK-L12V2AHF sẽ giúp cho bạn không còn […]

error: www.CameraYooSee.com