Tag Archives: yoosee zoom

Kết nối camera YooSee với phần mềm Zoom

Hướng dẫn sử dụng Camera YooSee làm webcam học online qua Zoom

Hướng dẫn sử dụng Camera YooSee làm webcam học online qua Zoom đơn giản nhất Bài viết hướng dẫn bạn tận dụng camera YooSee đang có sẵn trong gia đình để kết nối với phần mềm ZOOM giúp cho học sinh học trục tuyến. Webcam nếu có sẵn hoặc đặt mua được là ưu tiên […]

error: www.CameraYooSee.com